Gazipaşa Mah. Yavuz Selim Bulvarı, NO:90, Kat:1, Ortahisar/TRABZON
GSM :0533.4795034 İş :0462.3265953
bilgi@biyoenerjienstitusu.com

BİYOENERJİ ARAŞTIRMALARI

DOKTORLAR VE BİYOENERJİ ŞİFACILARI BİRLİKTE ÇALIŞIRSA TEDAVİDE YENİ ÇIĞIRLAR AÇILABİLİR! Tıp bilim adamları ve enerji şifacıları birlikte çalışırlarsa hastalar daha çabuk iyileşiyor. İş birliği yapılması tedavilerde yeni çığırlar açabilir. Araştırma EXPLORE dergisinde yayınlanmıştır. JeffLevin, “Scientists and Healers: Toward Collaborative Research Partnerships”, EXPLORE, Volume 4, Issue 5, September 2008, Pages 302-310.
BİYOENERJİ TERAPİLERİ İLERİ DERECEDE KANSER HASTALARININ İYİLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİYOR
Biyoenerji terapilerinin sağlığa olan etkilerini ölçen bir araştırma kapsamında*, ileri derecede kanser teşhisi konan iki hasta bir yıl boyunca takip edildi.
Çalışmaya dahil edilen hastalar bilinen tüm tıbbi seçenekleri tüketmişti. Bir hasta kronik lenfositik lösemiden (KLL) ve diğeri lösemi için kemik iliği naklini takiben “akut bronş hasarından şikayetçiydi.
Hastalara biyoenerji terapileri uygulandı. Ortaya çıkan sonuçlar, EXPLORE dergisinin Kasım 2018 sayısında yayınlandı. Çalışma, aşağıdaki verilere ulaştı: 
“Sonuçlar: Hem hastalar hem de doktorlar, daha az ağrı, daha fazla mutluluk ve daha fazla rahatlık dahil olmak üzere hasta refahında önemli değişiklikler belirlediler. Ek olarak hem doktorlar hem de hastalar, ilaca olan ihtiyacın azaldığını bildirdi.”
“Sonuçlar: Hastalar ve doktorlar, genel hasta refahında önemli bir artış tespit ettiler. Bu nedenle, anekdot düzeyinde, çalışma, süptil enerji şifasının yararlılığını gösterdi.”
(*) Celine-Marie Pascale, Catherine M. Schaeff, “Juniper Subtle Energy Healing: A Case Study”, EXPLORE, Volume 14, Issue 6, November 2018, Pages 424-429.
BİYOENERJİ TERAPİLERİ/UYGULAMALARI, ANTİDEPRESAN KULLANILAN/KULLANILMAYAN PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARIN İYİLEŞMESİNE* KATKI SAĞLIYOR Türkiye’de antidepresan kullanımı son 5 yılda yüzde 30 civarında arttı. Resmi rakamlara göre yılda yaklaşık 10 milyon kişi ruh ve sinir hastalıkları doktorlarına başvuruyor. Tahminlere göre önümüzdeki 10 yıl içinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak. Antidepresanlar, ağırlıklı olarak yaygın psikiyatrik hastalıklar olarak adlandırılan anksiyete ve depresif bozuklukların tedavisinde kullanılıyor. Antidepresan kullanımına bağlı problemler, aynı zamanda özellikle romatoid artrit , arteryel hipertansiyon, alt/üst sırt-bel-boyun ağrısı ve kalp hastalıklarını tetikliyor.
(*) Konuyla ilgili bazı araştırmalar: “Effectiveness of Spiritist “passe” (Spiritual healing) for anxiety levels, depression, pain, muscle tension, well-being, and physiological parameters in cardiovascular inpatients: A randomized controlled trial”, Complementary Therapies in Medicine, Volume 30, February 2017, Pages 73-78. “Bioinformation Within the Biofield: Beyond Bioelectromagnetics(Review)”, Journal of Alternative and Complementary Medicine, Volume 10, Issue 1, February 2004, Pages 59-68. “Spiritual treatment for depression in Brazil: An experience from spiritism(Article)”, Explore: The Journal of Science and Healing, Volume 11, Issue 5, 1 September 2015, Pages 377-386.
BİYOENERJİ TERAPİLERİNİN PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR ÜZERİNDE İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ VAR
Biyoenerji terapileri, psikosomatik hastalıkların (*) iyileşmesine önemli katkılar sağlıyor. Bu konuda çok sayıda araştırmalar (**) var ve enerji/biyoenerji tıbbı bu araştırmalarla yeniden keşfediliyor.
Biyoenerji terapileri, Kişiye temas etmeden ellerin beden üzerinde 25 30 santimetre yukarıdan tarama ile yapılmaktadır. Seanslar yüz yüze yapıldığı gibi uzaktan da yapılabilir (Enerji sınır ve mekân tanımaz).
Enerji terapileri için illa hasta olmanız gerekmez, genel zihin ve beden enerji seviyenizi artırmak için de kullanabilirsiniz.
Yapılan çok sayıda yeni araştırmalara göre psikosomatik problemler özellikle 14-20 yaş arasında yaygın bir şekilde artıyor, dolayısıyla bu yaş grubunu özellikle takip etmek ve gerekli önlemler almak gerekiyor.
(*) Psikosomatik Hastalıklar: Depresyon, Stres, Anksiyete, Öfke, Kaygı, Panik Atak, Travma Sonrası Stres Bozukluğu-TSSB, Nörolojik Problemler, İntihar Eğilimi, Migren, Cilt Hastalıkları, Sırt-Bel-Boyun Ağrıları, Mide-Bağırsak Problemleri, Alerjik Problemler, Eklem Ve Kas Hastalıkları, Vertigo ve bunun gibi.
(**) “Mind-Body Medicine: State of the Science, Implications for Practice”, The Journal of the American Board of Family Practice March 2003, 16 (2) 131-147. ** “Mind–Body Interventions in Oncology”, Current Treatment Options in Oncology volume 9, pages127–134 (2008).
** “Mind-body treatments for the pain-fatigue-sleep disturbance symptom cluster in persons with cancer”, J Pain Symptom Manage, 2010 Jan;39(1):126-38. ** “Double-blind test of the effects of distant intention on water crystal formation”, EXPLORE, Volume 2, Issue 5, September 2006, Pages 408-411 ** “Efficient treatments for trauma/PTSD: harnessing the power of bioenergy to efficiently treat psychological distress”, MOJ Public Health. 2018;7(4):229?231.  ** “The efficacy of “distant healing”: a systematic review of randomized trials” Ann Intern Med, 2000 Jun 6;132(11):903-10. ** “Effect of a Bioenergy Economy Program on the Severity of Symptoms and Quality of Life of Patients With Myofascial Pain Syndrome”, Acta Medica Iranica, 2020. ** “Role of yoga therapies in psychosomatic disorders”, International Congress Series, Volume 1287, April 2006, Pages 91-96. ** “Beneficial Effects of Pranic Meditation on the Mental Health and Quality of Life of Breast Cancer Survivors” Integrative Cancer Therapies, First Published June 5, 2014. ** “Suppressing Tumor Progression of In Vitro Prostate Cancer Cells by Emitted Psychosomatic Power Through Zen Meditation”, The American Journal of Chinese MedicineVol. 31, No. 03, pp. 499-507 (2003). ** “Application of Yoga Therapy to Psychosamatic Disorders.”,  International Medical Journal . Aug2015, Vol. 22 Issue 4, p277-282. 6p. ** “Effectiveness of Spiritist “passe” (Spiritual healing) for anxiety levels, depression, pain, muscle tension, well-being, and physiological parameters in cardiovascular inpatients: A randomized controlled trial”, Complementary Therapies in Medicine, Volume 30, February 2017, Pages 73-78.
BİYOENERJİ TERAPİLERİ BAŞTA KANSERLİ HASTALAR OLMAK ÜZERE BİRÇOK HASTALIĞIN İYİLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR
Genelde Tamamlayıcı tıp uygulamaları, özelde biyoenerji terapileri yeni yeni fark edilmeye başlanmıştır.
Yapılan çok sayıda araştırmada (*) vurgulandığı üzere biyoenerji terapileri, Kansere bağlı ağrıları azaltmakla kalmıyor kayda değer iyileşmeler sağlıyor. Bunun yanında, genel ruh sağlığında ve biyolojik zindelik halinde önemli iyileşmeler görülüyor.
Biyoenerji terapileri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından kabul edilen bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır.
Konu ile ilgili dünyanın en itibarlı akademik dergilerinde yayınlanan bazı makalelere aşağıda ulaşabilirsiniz.
1-“Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a European survey”, Ann Oncol, 2005 Apr;16(4):655-63.
  2-“Complementary and alternative medicine use in colorectal cancer patients in seven European countries”, Complement Ther Med, 2005 Dec;13(4):251-7.

3-“Complementary and alternative medicine use in lung cancer patients in eight European countries”, Complement Ther Clin Pract, 2006 Feb;12(1):34-9.
4-“Use of complementary and alternative medicine among cancer patients in Israel”, Eur J Oncol Nurs, 2005 Jun;9(2):124-30.

5-“Effect of therapeutic touch on the well-being of persons with terminal cancer”, J Holist Nurs, 1998 Sep;16(3):383-98.
  6-“The integration of healing into conventional cancer care in the UK”, Complement Ther Clin Pract, 2010 Nov;16(4):222-8.

7-“Biofield therapies and cancer pain”, Clin J Oncol Nurs, 2012 Feb;16(1):43-8.
8-“The use of biofield therapies in cancer care”, Clin J Oncol Nurs, 2007 Apr;11(2):253-8.

9-“A randomized placebo-controlled pilot study of the impact of healing touch on fatigue in breast cancer patients undergoing radiation therapy”, Integr Cancer Ther, 2014 Mar;13(2):105-13.
BİR UZAKTAN ŞİFA ARAŞTIRMASI SONUÇLARI:
Çalışma sonuçlarına göre iyi tasarlanmış uzaktan şifa uygulamaları hastaların iyileşmesi üzerinde oldukça etkili oluyordu.

1955 ve 2001 yılları arasında uygulamalı şifa ve uzaktan şifayı içeren yayınlanmış deneysel klinik ve laboratuvar araştırmaları incelendi. Çalışma sonuçlarına göre iyi tasarlanmış uzaktan şifa uygulamaları hastaların iyileşmesi üzerinde oldukça etkili oluyordu.

Bu konuda 1956 ve 2001 yılları arasında yayınlanan toplam 45 laboratuvar ve 45 klinik çalışma incelendi.
-Klinik çalışmalardan %70.5, laboratuvar çalışmalarının %62 olumlu sonuçlar verdi.
-Klinik çalışmalar için ortalama genel iç geçerlilik yüzdesi %69 (uygulamalı iyileşme için %65 ve uzaktan iyileştirme için %75) ve laboratuvar çalışmaları için %82’dir.

Literatür:
“A systematic review of the quality of research on hands-on and distance healing: clinical and laboratory studies”, Altern Ther Health Med. May-Jun 2003;9(3 Suppl):A96-104.

“The efficacy of “distant healing”: a systematic review of randomized trials”, Ann Intern Med, 2000 Jun 6;132(11):903-10. 
BİYOENERJİ TERAPİSİ/SEANSI, Uygulanan tıbbi tedaviye ilave olarak, FİBROMİYALJİ, KANSER, BAŞ/BEL/BOYUN AĞRILARI, CİLT PROBLEMLERİ, KAS VE EKLEM PROBLEMLERİ, MİGREN, DİYABET, MS, ALZHEİMER, PSİKOLOJİK PROBLEMLER (STRES-DEPRESYON-ANKSİYETE-ÖFKE, KALP VE DAMAR HASTALIKLARI gibi birçok hastalığın iyileşmesinde tetikleyici bir mekanizmayı harekete geçirerek problemlerinizin ortadan kalkmasına önemli katkılar sağlıyor. Biyoenerji terapilerinin etkilerini ortaya koyan çok sayıda araştırma bulunuyor (1). Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü biyoenerji terapilerini 1976 yılından beri tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında değerlendirmektedir.
(1)KONUYLA İLGİLİ BAZI ARAŞTIRMA LİNKLERİ: “Effectiveness of Biofield Therapy for Patients Diagnosed With Fibromyalgia”, Altern Ther Health Med, 2017. “A systematic review of the quality of research on hands-on and distance healing: clinical and laboratory studies”, Altern Ther Health Med, May-Jun 2003;9(3 Suppl):A96-104. “Effect of Therapeutic Touch on the Well-Being of Persons with Terminal Cancer”,
BİYOENERJİ TERAPİLERİ, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) TARAFINDAN 1976’DAN BERİ TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
Günümüzde ABD, Çin, İrlanda, Japonya, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, bazı Arap ülkeleri, Batı Avrupa Devletleri ve bilhassa İngiltere‘de Biyoenerji uygulamaları, geniş çapta hizmete girmiştir. Üniversitelerde, tıp fakültelerinde (biyoenerji kürsülerinde), enstitülerde biyoenerji eğitimi verilmektedir. Ayrıca birçok Avrupa ülkesinde biyoenerji terapileri, genel sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmektedir.
Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan ünlü kalp cerrahımız Prof. Dr. Mehmet Öz “Şifayı Yüreğinde Ara” kitabında, ABD hastanelerinde yaklaşık olarak 30.000 biyoenerjistin, diğer branş hekimleriyle birlikte çalıştığını, ameliyatlara iştirak ettiklerini bildirmektedir. Yine aynı eserde Batı Avrupa devletlerinde 17.000, İngiltere’ de de yaklaşık 8.000 biyoenerjistin hastanelerde görev yaptıkları yazılmıştır.
Başkent Üniversitesi: 1.https://ankara.baskenthastaneleri.com/magazine/sayi19/files/assets/basic-html/page-24.html 2.Prof. Dr. Mehmet Öz “Şifayı Yüreğinde Ara”, Altın Kitaplar, 1999.
BİYOENERJİ UYGULAMALARININ BİRİNCİ KADEME SAĞLIK BASAMAKLARI ARASINDA YER ALMASI TAVSİYE EDİLİYOR.
Biyoenerji terapileri olarak da bilinen enerji tıbbı modellerinin, bütünleştirici bir mekanizma olarak birinci basamak uygulamasına dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor (1).
Biyoenerji uygulamalarının etkisini ölçen bir araştırma kapsamında, klinik değişiklikler, tedavi eden doktorlar tarafından belgelenmiştir. EM seansları sırasındaki değişiklikler genellikle hemen gerçekleşti Sonuçlar, biyoenerji terapilerinin kabul edilebilirliğini gösteriyordu. Belirlenen semptomlar açısından sadece %10’da bir iyileşme görülmedi. Bunun dışında %8’inde hafif iyileşme, %6’sında orta derecede iyileşme, %76’sında belirgin düzeyde iyileşme görüldü. Yine bu araştırma kapsamında ağrılarda belirgin düzeyde azalmalar olmuştu. Verilere göre %10’da ağrılarda bir azalma görülmedi. %8’de hafif düzeyde azalma olmuştu. %6’da orta düzeyde bir azalma olurken %76’da belirgin düzeyde ağrılarda bir azalma olmuştu. Bunun yanında ağrıyla ilgili olmayan 29 problemden 3’ü (%10) hayır, 2’si (%7) hafif, 1’i (%4) orta ve 23’ü (%79) belirgin iyileşme gösterdi (2).
(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20189005/ (2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26035025/
BİYOENERJİ TERAPİLERİ, ENERJİ TIBBINA DAYANAN BİLİMSEL BİR YÖNTEMDİR. 1955 ve 2001 yılları arasında uygulamalı şifa ve uzaktan şifayı içeren yayınlanmış deneysel klinik ve laboratuvar araştırmaları incelendi. Çalışma sonuçlarına göre iyi tasarlanmış uzaktan şifa uygulamaları hastaların iyileşmesi üzerinde oldukça etkili oluyordu. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12776468/
BİYOENERJİ TERAPİLERİ KANSER, AĞRILAR, GENEL SAĞLIK HALİ GİBİ KONULARDA İYİLEŞMELER SAĞLIYOR Yapılan akademik çalışmalara göre* biyoenerji terapileri/ Terapötik Dokunma (bioenergy therapies, Biofield Therapy) kansere bağlı ağrılar başta olmak üzere ağrılı popülasyonlarda ağrı yoğunluğunu azaltabiliyor. Ayrıca kanser tedavisinde iyileştirici bir mekanizmayı harekete geçiriyor. Demans hastalarında negatif davranışsal semptomları azalıyor. Kanser hastaları için yorgunluk ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri kabul edilebilir düzeyde. Kardiyovasküler hastalarda kaygıyı azalabiliyor. Başka bir araştırmaya göre de terapi uygulanan kanserli kişilerde yalnızca enerji seviyeleri korunmuyor aynı zamanda yaşam kalitesi, sağlık ve esenliği etkileyen kaygı ve diğer zayıflatıcı duygusal faktörler azalıyor. https://link.springer.com/article/10.1007/s12529-009-9062-4 https://link.springer.com/article/10.1007/s12529-009-9062-4?fbclid=IwAR2vHunJ-jLhzQyhPboYNTvLo5WzyCk2vz2U2_61Itvv-UK90csSTGVfQgc#ref-CR42 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089801019801600307
BİYOENERJİ TERAPİLERİ SAĞLIĞINIZI KORUMANIZA YARDIMCI OLUR Fibromiyalji (FM) Tanısı Alan Hastalarda biyoenerji Tedavisinin (Biofield Therapy) Etkinliği üzerine yapılan bir araştırma, uygulamanın FM hastalarında depresyon, kronik yaygın ağrı ve hassasiyet semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabildiğini söylüyor. Araştırmanın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Fernando Sarmento, Hideaki Tanaka, Effectiveness of Biofield Therapy for Patients Diagnosed With Fibromyalgia”, Altern Ther Health Med, 2017.
ENERJİ TERAPİLERİ VE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR 2016 yılında Bulaşıcı olmayan hastalıklarda enerji terapilerinin etkisini araştıran bir çalışmanın (*) sonuçlarına göre hastalık semptomlarında iyileşme görülmüştü. Ortaya çıkan bilgiler, bulaşıcı olmayan hastalıklarla (BOH) yaşayan bazı kişilerin, etkinliği hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, enerji şifasını kendi öz yönetim stratejilerine entegre ettiğini göstermektedir. 3159 katılımcıyı içeren çeşitli enerji iyileştirme müdahalelerini değerlendiren yirmi yedi çalışma belirlendi. Enerji iyileştirme denemelerinin on üçü istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermişti. (*) https://www.sciencedirect.com/…/abs/pii/S1744388116300573
FİBROMİYALJİ (FM) TANISI ALAN HASTALARDA BİYOENERJİ TEDAVİSİNİN (BİOFİELD THERAPY) ETKİNLİĞİ Fibromiyalji (FM) Tanısı Alan Hastalarda biyoenerji Tedavisinin (Biofield Therapy) Etkinliği üzerine yapılan bir araştırma, uygulamanın FM hastalarında depresyon, kronik yaygın ağrı ve hassasiyet semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabildiğini söylüyor. Araştırmanın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: Fernando Sarmento, Hideaki Tanaka, Eduarda Cordeiro, Kiyoshi Suzuki, “Effectiveness of Biofield Therapy for Patients Diagnosed With Fibromyalgia”, Altern Ther Health Med, 2017 Dec;23(7):20-26. Epub 2017 Oct 2. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28987079/)